หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
ส่งเสริมการศึกษาก้าวไกล แก่เยาวชนในตำบล
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
อบต.บางคู้
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
นายณรงค์ กล่อมเกลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
1
2
3
 
กลุ่มขนมไทย
 
ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-991-9827
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนา
   
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
   
พัฒนาระบบจราจร
   
พัฒนาระบบสื่อสาร
  ทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    แนวทางการพัฒนา
   
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
   
เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
    แนวทางการพัฒนา
   
ให้บริการรวดเร็วมีประสิทธิภาพและทันสมัย
   
บริหารจัดการองค์กร
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    แนวทางการพัฒนา
   
พัฒนาด้านเด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
   
พัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
   
พัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง
   
พัฒนาระบบการเรียน การสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล-ป.๖
   
ปลูกฝังการมีระเบียบวินัย คุณธรรมของนักเรียน
   
พัฒนาระบบเทคโนโลยีในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
   
สร้างความเข้าใจการรักษาสุขภาพตนเอง
   
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
   
สร้างความสามัคคีของผู้นำในหมู่บ้านตำบล
   
ตำบลเข้มแข็งปลอดยาเสพติด
   
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
       
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ต.ค. 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ : 036-799-435 โทรสาร : 036-799-436
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
จำนวนผู้เข้าชม 14,859,136 เริ่มนับ 17 ต.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10