หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
ส่งเสริมการศึกษาก้าวไกล แก่เยาวชนในตำบล
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
อบต.บางคู้
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
นายณรงค์ กล่อมเกลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
1
2
3
 
กลุ่มขนมไทย
 
ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-799-435
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนา
   
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
   
พัฒนาระบบจราจร
   
พัฒนาระบบสื่อสาร
  ทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    แนวทางการพัฒนา
   
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน