หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายคทาวุธ โพธิ์สุวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
โทร : 089-1779879


นายนุโรม นาคสกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
โทร : 081-7020326
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวิชยะ กลิ่นชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-2922061


นางสาวอรวดี แก้วกัณหา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-7744740


นายชัชวาล ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-3757880


นางสาวจินดา กลิ่นน้ำหอม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 064-9631915


นางพรพิมล ภัสสรโยธิน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 087-9814034