หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายคทาวุธ โพธิ์สุวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
โทร : 036-799435


นายนุโรม นาคสกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
โทร : 081-8527425
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวิชยะ กลิ่นชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 036-799435


นางสาวอรวดี แก้วกัณหา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8534972


นายชัชวาล ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-8517954


นางสาวจินดา กลิ่นน้ำหอม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 036-799437


นางพรพิมล ภัสสรโยธิน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 036-799436