หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายคทาวุธ โพธิ์สุวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้


นายนุโรม นาคสกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


หัวหน้าสำนักปลัด


ผู้อำนวยการกองคลัง


ผู้อำนวยการกองช่าง