หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 17 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 18 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
มาตรฐานการให้บริการ [ 3 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 38  
 
คู่มือการปฏฺิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 22 ม.ค. 2557 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)