หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
ส่งเสริมการศึกษาก้าวไกล แก่เยาวชนในตำบล
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
อบต.บางคู้
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
นายณรงค์ กล่อมเกลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
1
2
3
 
กลุ่มขนมไทย
 
ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-991-9827
 
 
 
 
 
  สำนักปลัด
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระ หน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ บังคับ การจัดทำทะเบียนสมาชิกอบต. และคณะกรรมการบริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การ ให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร ส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    งานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
      - งานสารบรรณ
- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
- งานตรวจสอบภายใน
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรค
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    งานนโยบายและแผน งานรักษาความสะอาด
      - งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
- งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะ
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย
- งานควบคุมและขนย้ายปฏิกูล
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
    งานกฎหมายและคดี งานควบคุมโรค
      - งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล
- การเฝ้าระวังโรคระบาด
- งานระบาดวิทยา
- งานป้องกันและระงับโรคติดต่อนำโดย คน แมลงและสัตว์
- งานโรคเอดส์
- งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการเกษตร
      - งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานกู้ภัย
- งานสถิติข้อมูลการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานป้องกันโรคและศัตรูพืช
- งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
    งานกิจการสภา อบต. งานส่งเสริมการปศุสัตว์
      - งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานการประชุม
- งานอำนวยการและประสานแผน
- งานส่งเสริมการปศุสัตว์
- งานสถิติข้อมูลการปศุสัตว์
- งานควบคุมป้องกันโรคระบาด
    งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานบริหารการศึกษา
     

- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานสุขาภิบาลและสถานประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานอาชีวอนมัย
- งานควบคุมโรคติดต่อและพาหะนำโรค

- งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานแผนและวิชาการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
      งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
        - งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ต.ค. 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ : 036-799-435 โทรสาร : 036-799-436
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
จำนวนผู้เข้าชม 14,859,690 เริ่มนับ 17 ต.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10