หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บางคู้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
ส่งเสริมการศึกษาก้าวไกล แก่เยาวชนในตำบล
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
อบต.บางคู้
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
นายณรงค์ กล่อมเกลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
1
2
3
 
กลุ่มขนมไทย
 
แหล่งท่องเที่ยว ข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบางคู้
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-991-9827
 
 
 
 
 
  สำนักปลัด
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระ หน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ บังคับ การจัดทำทะเบียนสมาชิกอบต. และคณะกรรมการบริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การ ให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร ส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    งานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
      - งานสารบรรณ
- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
- งานตรวจสอบภายใน
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรค
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    งานนโยบายและแผน งานรักษาความสะอาด
      - งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
- งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะ
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย
- งานควบคุมและขนย้ายปฏิกูล
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
    งานกฎหมายและคดี งานควบคุมโรค
      - งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล
- การเฝ้าระวังโรคระบาด
- งานระบาดวิทยา
- งานป้องกันและระงับโรคติดต่อนำโดย คน แมลงและสัตว์
- งานโรคเอดส์
- งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการเกษตร
      - งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานกู้ภัย
- งานสถิติข้อมูลการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานป้องกันโรคและศัตรูพืช
- งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
    งานกิจการสภา อบต. งานส่งเสริมการปศุสัตว์
      - งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานการประชุม
- งานอำนวยการและประสานแผน
- งานส่งเสริมการปศุสัตว์
- งานสถิติข้อมูลการปศุสัตว์
- งานควบคุมป้องกันโรคระบาด
    งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานบริหารการศึกษา
     

- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานสุขาภิบาลและสถานประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานอาชีวอนมัย
- งานควบคุมโรคติดต่อและพาหะนำโรค

- งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานแผนและวิชาการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
      งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
        - งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ต.ค. 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ : 036-799-435 โทรสาร : 036-799-436
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
จำนวนผู้เข้าชม 18,199,810 เริ่มนับ 17 ต.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10